บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด 

คือ ธุรกิจ SME ออนไลน์ มุ่งเน้นการบริการที่ทำให้ลูกค้าด้วยใจ เน้นความรวดเร็วในการให้บริการ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สินค้าคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ดี
ปัจจุบัน เรากำลังพัฒนาระบบการทำงาน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังขยายช่องทางไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

พันธกิจ (Mission) 

มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความใส่ใจในการให้บริการ โดยคำนึงความพึงพอใจของคุณลูกค้าเป็นหลัก สินค้ามีคุณภาพ ส่งพัสดุรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้ทุกฝ่ายสามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

เราสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรของเรามีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ควบคู่ไปกับการมีทัศนคติเชิงบวกที่ส่งผลต่อแนวคิดในการทำงานสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกฝ่ายของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)

ให้บริการด้าน SME ออนไลน์ มุ่งเน้นการบริการที่ทำให้ลูกค้าด้วยใจ เน้นความรวดเร็วในการให้บริการ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สินค้าคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ดี

บริการของเคสเทพ

บริการจัดส่งสินค้า

นโยบายส่งเปลี่ยน/คืนสินค้า

ออกใบกำกับภาษี